Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en telt drie bestuursleden. De samenstelling van het bestuur weerspiegelt de jonge gemeenschap binnen de wijk Feijenoord. De werkzaamheden van het bestuur betreffen onder andere:

  • De algehele dagelijkse leiding van stichting SCCF;
  • Ontwikkelen en vaststellen van beleid;
  • Coördineren van beleid en het toen op het gevoerde en te voeren beleid;
  • Beheren van invorderingen en betalen van rekeningen en gemaakte kosten;
  • Samenstellen jaarverslagen;
  • Administratie en correspondentie.

Bestuursleden

  • Omar Azouagh (Voorzitter)
  • Ibrahim El Koubai (Penningmeester)
  • Adil El Aiboudi (Secretaris)
  • Houssain Oumansour (Secretaris)

Vergoeding bestuursleden

De verantwoordelijkheid die het bestuur draagt wordt volledig vrijwillig uitgeoefend. De bestuursleden ontvangen geen salaris en/of andere beloningen voor de bestuursfunctie die zij bekleden. De bestuurders maken alleen aanspraak op vergoeding van de in het kader van hun bestuursfunctie ten behoeve van de stichting daadwerkelijk gemaakte onkosten. Indien de bestuursleden ook een vrijwilligersfunctie binnen een aangestelde commissie bekleden, dan kunnen de gemaakte onkosten als gift worden teruggegeven. In dat geval maakt de desbetreffende vrijwilliger aanspraak op een vrijwilligersvergoeding op basis van zijn/haar gemaakte uren.