WIE ZIJN WIJ?

Stichting SCCF is een islamitisch centrum dat vanuit een islamitische grondslag een bijdrage levert aan de maatschappij.

De Islam is onze inspiratiebron. Het is dit geloof van liefde en vrede wat de wijkbewoners van Feijenoord ertoe heeft aangezet om in 2013 een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de aankoop van het glazen pand midden in de wijk Feijenoord. Op deze manier proberen de wijkbewoners en de organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

LEES VERDER

WAT IS ADHAN?

De adhan is een oproep om andere mensen te informeren dat de tijd voor het gebed is aangebroken. Het wordt gedaan in specifieke bewoordingen die met regelmatige tussenpozen tijdens de dag te horen is.

Stichting SCCF heeft ervoor gekozen om alleen 1 keer op de vrijdag de adhan oproep versterkt te laten horen. De adhan oproep begint rond 14:00 (13:00 wintertijd) en duurt ongeveer 3 minuten.