WIE ZIJN WIJ?

Stichting SCCF is een islamitisch centrum dat vanuit een islamitische grondslag een bijdrage levert aan de maatschappij.

De Islam is onze inspiratiebron. Het is dit geloof van liefde en vrede wat de wijkbewoners van Feijenoord ertoe heeft aangezet om in 2013 een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de aankoop van het glazen pand midden in de wijk Feijenoord. Op deze manier proberen de wijkbewoners en de organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

LEES VERDER