Stichting SCCF is een islamitisch centrum dat vanuit een islamitische grondslag een bijdrage levert aan de maatschappij.

De Islam is onze inspiratiebron. Het is dit geloof van liefde en vrede wat de wijkbewoners van Feijenoord ertoe heeft aangezet om in 2013 een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de aankoop van het glazen pand midden in de wijk Feijenoord. Op deze manier proberen de wijkbewoners en de organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles zonder subsidies of andere financiële steun vanuit de gemeente en/of overheid.

Als Islamitisch centrum trachten wij het centrum van de wijk Feijenoord te worden. In tijden waarbij de focus meer ligt op wat ons verdeeld, leggen wij de focus op wat ons verbindt. In tijden waarbij de focus meer ligt op discussies, leggen wij de focus op dialogen. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht afkomst en geloof. Ondanks de verdeeldheid, zetten wij ons in voor een harmonieuze samenleving.

Werving Inkomsten

De stichting heeft verschillende inkomstenbronnen om haar activiteiten te financieren het beheer van deze gelden, wordt hoofdzakelijk door de penningmeester uitvoert. De stichting onderkend de volgende inkomstenbronnen:

 • Donatie
 • Overige inkomsten

Beheer Vermogen

De stichting hanteert financiële en materiële kaders teneinde een vermogenspositie te handhaven, die de continuïteit van de stichting en haar activiteiten waarborgt en die de realisatie van de strategische doelstellingen mogelijk maakt.

De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het financieel beheer. Daarbij zorgt de penningmeester ervoor dat er voldoende waarborging getroffen wordt om risico’s te verkleinen. De penningmeester draagt verantwoordelijkheid voor;

 • Voeren van de administratie van stichting SCCF;
 • Verwerken van de facturen;
 • Controle en verwerking automatische incasso;
 • Registratie overboekingen en contante gelden;
 • Maandelijks presenteren van de financiële cijfers;
 • Kasprocedure inkomsten;
 • Kasprocedure uitgaven.

Besteding Vermogen Instelling

Het financieel beleid van de organisatie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het strategisch beleid (de koers), door financiële faciliteiten op een zodanige wijze in te zetten en te beheren, dat aanwezige risico’s op verantwoorde wijze worden gedekt. De financiële faciliteiten worden ingezet voor;

 • Beheer faciliteiten voor wijkbewoners;
 • Gas, water en elektra;
 • Verbouwings- en renovatiekosten;
 • Personeelskosten;
 • Verzekeringen;
 • Activiteiten;
 • Onvoorzienbare kosten.