Stichting SCCF hecht grote waarde aan de jeugd. De jeugd is immers de toekomst. Vanuit Stichting SCCF vinden wij het dus zeer belangrijk te investeren in de jeugd. Wij streven ernaar het islamitisch centrum op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd streven wij er ook naar kennis op een laagdrempelige en begrijpelijke manier over te dragen naar de jongeren. Dit betreft niet alleen actuele onderwerpen inzake het geloofsleer, maar wij willen vooral de focus leggen op het begrijpen en leren van de Koran. De Koran vormt de basis van het geloof en juist daarom dienen wij hierin te investeren. Stichting SCCF zal per september 2017 arabisch en koranlessen verzorgen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Uitgangspunt

De laatste jaren hebben jongeren die de Koran wilde memoriseren gekozen voor onderwijs in het buitenland daar het onderwijs in Nederland niet altijd toereikend genoeg is voor de gestelde doelen. Wij willen hier verandering in brengen. Wij willen jongeren op de lange termijn de koran leren memorisen zonder naar het buitenland te hoeven. Op deze manier ontwikkelen wij leiders in de gemeenschap die niet vervreemd raken van de maatschappij en de Nederlandse taal goed blijven beheersen. Om dit te realiseren streeft Stichting SCCF ernaar een pedagogisch klimaat te creeren waarin het kind optimaal kennis tot zich kan nemen. Kinderen die potentie hebben om de koran te memoriseren zullen wij vanuit Stichting SCCF de mogelijkheid bieden extra onderwijs te genieten doordeweeks. Uiteraard zal dit in de loop van het jaar duidelijk worden en zal dit in overleg en in overeenstemming met de ouders ingezet worden. Op de korte termijn streeft Stichting SCCF ernaar kinderen de basis te onderwijzen. De lange termijn doelstelling is dat jongeren de gehele koran bij Stichting SCCF gememoriseerd hebben en een functionele rol kan spelen in de moskee en gemeenschap. Hieronder treft u de doelstellingen van stichting SCCF op korte en lange termijn;

Korte termijn

  • Leren lezen en begrijpen van de arabische taal en Koran;
  • Basis van de Koran en de arabische taal leren en begrijpen;
  • Memoriseren van een gedeelte van de koran;
  • Het gebed leren en kunnen uitvoeren;

Lange termijn

  • De gehele koran gememoriseerd;
  • De koran begrijpen en kunnen onderwijzen;

Klimaat

Voor kwalitatief goed onderwijs vinden wij het vanuit Stichting SCCF belangrijk een klimaat te creëren waarin de kinderen optimaal presteren. Dit betekent dat de klaslokalen gestructureerd, hygiënisch en geordend zijn.

Methodiek

Stichting SCCF zal de methode Qaidah al Nourania hanteren voor het onderwijzen van de
kinderen. Met de methode Qaidah al Nourania wordt het volgende onderwezen;

  • De Arabische taal;
  • De koran;
  • Tajweed

De methode Qaidah al Nourania is nieuw en wordt nauwelijks gebruikt voor onderwijs van de Koran in Nederland. Stichting SCCF heeft gekozen voor deze methode omdat het de bovenstaande drie componenten combineert. Dit is ideaal voor een goede basis bij de kinderen.

Klassen

Leeftijden: 7 t/m 12 jaar
Voor jongens en meisjes

Klas 1; 7 t/m 9 jaar (15 kinderen)
Klas 2; 10 t/m 12 jaar (15 kinderen)

*Klassen kunnen veranderen conform niveau.

Indeling en lestijden

Zaterdag Zondag Docent
Klas 1
(7 t/m 9)
10:00 t/m 12:00 12:15 t/m 14:15 Abdennour Tahtahi
Klas 2
(10 t/m 12)
12:15 t/m 14:15 10:00 t/m 12:00 Abdennour Tahtahi

 

Financiële bijdrage

€180,- per jaar

*Financiële bijdrage dient vooraf betaald te worden. Bij niet tijdig betalen kan toegang tot de les ontzegt worden.*

Inschrijfformulier

Waarom bij ons?

Koran memoriseren
✓ Arabische taal leren
✓ Correcte uitspraak: Tajweed
Qaidah al Nourania methodiek